Přistupujte k tisícům investičních příležitostí

Gi-Broker

Free Mobile App

Stáhněte si naši aplikaci

Milý kliente, abychom Vás mohli lépe obsloužit, deaktivujte prosím Váš AdBlock plugin, který momentálně používáte u svého webového prohlížeče. Děkujeme.

Právní prohlášení

Značka "GI-Broker " je vlastněna a provozována akciovou společností HighSky Brokers

Značka "GI-Broker " je vlastněna a provozována akciovou společností HighSky Brokers, a. s. se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, id. č. 247 10 164, vedenou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vsuvka 16338 (dále jen "Společnost").

Společnost poskytuje investiční služby v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a na základě povolení o činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou.

HighSky Brokers a. s., jako obchodník s cennými papíry a jako předmět veřejného zájmu, v souladu s §44 odstavcem 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, nezakládá výbor pro audit. Funkce výboru pro audit jsou plněny dozorčí radou, jejíž členové jsou paní Jana Rauerová a pánové Grzegorz Kujawski a Alexander Leszek Konopka.

Žádné informace, ani jejich části, obsažené na těchto stránkách by neměly být v žádném případě považovány za návrh, výzvu ani pobídku k rozhodnutí investovat do jakéhokoliv investičního instrumentu. Jak je definováno ve výše zmíněném právním aktu, Společnost neposkytuje žádné investiční rady ani doporučení.

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok