Právní prohlášení

Značka "GI-Broker " je vlastněna a provozována akciovou společností HighSky Brokers

Značka "GI-Broker " je vlastněna a provozována akciovou společností HighSky Brokers, a. s. se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, id. č. 247 10 164, vedenou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vsuvka 16338 (dále jen "Společnost").
 
Společnost poskytuje investiční služby v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a na základě povolení o činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou.
 
HighSky Brokers a. s., jako obchodník s cennými papíry a jako předmět veřejného zájmu, v souladu s §44 odstavcem 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, nezakládá výbor pro audit. Funkce výboru pro audit jsou plněny dozorčí radou, jejíž členové jsou paní Jana Rauerová a pánové Grzegorz Kujawski a Alexander Leszek Konopka.
 
Žádné informace, ani jejich části, obsažené na těchto stránkách by neměly být v žádném případě považovány za návrh, výzvu ani pobídku k rozhodnutí investovat do jakéhokoliv investičního instrumentu. Jak je definováno ve výše zmíněném právním aktu, Společnost neposkytuje žádné investiční rady ani doporučení.