Dokumentace

Tato stránka obsahuje dokumentaci popisující smluvní vztah mezi klientem a společností HighSky Brokers, a.s., která poskytuje investiční služby pod značkou GI Broker.


Sdělení Klíčových Informací Klientská dokumentace Další dokumenty
Finanční nástroje Informace o statusu poskytovatele služeb

HighSky Brokers, a.s. je obchodníkem s cennými papíry, který působí v rámci evropských standardů stanovených směrnicí MiFID. Společnost působí na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou, v jednotlivých zemích konkrétně za následujících podmínek:

Česká republika – HighSky Brokers, a.s má sídlo na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. Podléhá dohledu České národní banky se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz.

Polsko – zaregistrována k poskytování přeshraničních služeb u KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, k poskytování finančních služeb pobočkou ve Varšavě, Grzybowska 80/82, 00-844, www.knf.gov.pl.

Francie – zaregistrována k poskytování přeshraničních služeb u AMF - Autorité des Marchés Financiers, 17, place de la Bourse, 75082 Paris, www.amf-france.org.

Slovensko – zaregistrována k poskytování přeshraničních služeb Národnou bankou Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, www.nbs.sk.

Rumunsko – zaregistrována k poskytování přeshraničních služeb u National Bank of Romania, 25 Lipscani Street, Bukurešť 3, www.bnro.ro.

Bulharsko – zaregistrována k poskytování přeshraničních služeb u Bulgarian National Bank, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, www.bnb.bg.